English

Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet létrehozása Magyarországon

A pályázat nemzetközi együttműködés keretében a Svájci Hozzájárulás Testvértelepülési és Partnerségi Alap finanszírozásával valósul meg.

Svájci-Magyar Együttműködési Program

A programról

Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 milliárd forint).

A kétoldalú megállapodás határozza meg Svájc és a támogatásból részesülő tagállamok közötti együttműködés kereteit, amelynek mentén a kétoldalú tárgyalások az egyes tagállamokkal – ennek keretében 2007 januárjában Svájc és Magyarország között is – megindulhattak a források fogadásá-nak keretei, a támogatásterületek valamint a pályázati rendszer meghatározása érdekében.

A hazai szabályozás kialakítása érdekében megszületett a '"Svájci Hozzájárulás" elnevezésű program területeiről és tárgyalási irányelveiről' szóló 2032/2007. (III.7.) Korm. határozat, amely kijelöli a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a Svájci Hozzájárulás program tekintetében a lebonyolítás koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhatalmazást kapott továbbá arra, hogy 2007 folyamán kialakítsa a Svájci Hozzájárulás lebonyolításának kereteit, amely az egyeztetések lezárulásával a Keretmegállapodás szintjén lezárult.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársai és Svájc képviselői között 2007. január 15-én megindult egyeztetések alkalmával a hazai – az érintett minisztériumok képviselői, valamint a civil szféra képviselői bevonásával – egyeztetések előrehaladásával összhangban került véglegesítésre a Keretmegállapodás és annak mellékletei.
A donor ország a többi országban is felmérte és kialakította azt a szerkezeti struktúrát, amely közel azonos módon kezeli majd a program lebonyolítását az egyes kedvezményezett tagállamokban.

A tárgyalások lezárulásával a Kormány felhatalmazását követően 2007. december 20-án, Bernben került sor a Keretmegállapodás aláírására Svájc és Magyarország között. A Svájci Hozzájárulás végrehajtási szabályait rögzítő Kormányrendelet 2008 folyamán az érintett intézmények bevonásával elkészült, és a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet által került kihirdetésre. Az első pályázati kiírások 2008 júliusában jelentek meg.

Jelen pályázatunk a Svájci Hozzájárulás Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap 1. felhívásának megfelelően készült el 2011 márciusában. A pályázat elbírálása pozitív döntéssel zárult, aminek köszönhetően 2011. szeptember elsején elindulhatott a 15 hónaposra tervezett megvalósítás.

 

A Projektkoncepcióról

A projekt célja kettős, egyrészt hosszú távú együttműködést kíván megalapozni egy magyar és egy svájci kutatóintézet között, melynek intézményes keretét közös, (első lépésként döntően virtuális) kutatóközpont megalapítása fogja jelenteni. Ez az intézmény a két kutatóintézet hasonló és egyúttal komplementer tudományos profiljára épül és közös kutatásokkal, kutatócserével, tapasztalatátadással fogja segíteni Magyarországot a decentralizáció felé való előrelépésben, az állam- és közigazgatási struktúra modernizálásában.

Tehát a projekt elsődleges célja egy virtuális kutatóközpont, az Istitute of Studies in Federalism and Decentralisation (ISFD) létesítése. Az ISFD létrehozása egyúttal egy új svájci-magyar viszonylatú együttműködés útjára indítását is jelenteni fogja, a projektet kezdeményező intézet, a svájci székhelyű Graduate Institute of European Studies of the University of Geneva (IEUG) és az alapítandó új oktatási és kutatási központot befogadó MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Központ között. Az új partnerség egy virtuális intézmény létrejöttét eredményezi, amelynek legfőbb küldetése Magyarországnak a régi EU-s tagállamokhoz mért társadalmi-gazdasági elmaradottságának csökkentése, a társadalmi és területi egyenlőtlenség országon belüli megnyilvánulásának visszaszorítása, a területi és társadalmi kohézió elérése. Az új intézmény elsődlegesen magyar szempontból foglalná össze a svájci struktúrákat és azok működési folyamatainak tapasztalatait, de hasznosítható eredményeit felkínálná a szomszédos Nyugat-Balkán országai számára is.

A projekt második, rövid távú célkitűzése a pályázati időszak 15 hónapja alatt valósul meg és a Svájci-Magyar Együttműködési Program Keretmegállapodásban foglalt 1. prioritási területén belül (Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzetű régiókban) az 1. célkitűzés teljesítésére irányul. Ez a decenralizált szerkezetek megerősítését, valamint a mikro-régiók és a települések fejlődésének támogatását fogja segíteni. A pályázat keretei között tehát konkrét kapcsolatépítés történik a svájci fejlesztéspolitikával foglalkozó szervezetek, aktorok és az alapítandó intézmény között, a tapasztalatok átadására Magyarországon workshopok formájában fog sor kerülni a lokális és mikro-reginális szint döntéshozóinak részvételével. Továbbá a projekt első fázisának produktuma egy a svájci elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadását szolgáló kézikönyv összeállítása lesz. Mindez összességében a magyar közigazgatás humán kapacitásainak fejlesztését, építését, a fejlesztéspolitikai döntéshozók számára tudásátadást fog megvalósítani.